O naší škole

img_9050

Základní škola a Mateřská škola Ivaň se nachází v malebném prostředí Jižní Moravy nedaleko Pálavy v obci Ivaň.

     Naše základní škola je málotřídní školou 1. stupně pro žáky 1. – 5. ročníku. V současné době je školou trojtřídní. Jednotlivé ročníky jsou spojovány dle potřeb a možností školy s přihlédnutím na specifika učebního plánu a na individuální potřeby žáků.

   Součástí školy je škola mateřská, která má letos jednu třídu.Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání umožňují vyváženost vzdělávacích činností, her dětí a odpočinku.

   V naší škole se snažíme o rodinnou atmosféru a vytváření vzájemných přátelských vztahů, kde se děti přirozenou cestou naučí pomáhat mladším a slabším. Ve výuce se soustředíme na celkový harmonický rozvoj osobnosti dětí. Pracujeme formou skupinového vyučování a samostatné práce, kdy žáci analyzují své problémy a dokáží samostatně pracovat. Umí si správně rozvrhnout svou práci. Dáváme dětem dostatek podnětů k tvořivosti a snaze po získání dalších dovedností a vědomostí s důrazem na jejich uplatnění v životě. Vedeme žáky k citlivému vztahu k přírodě. Nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje okamžitou zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem.

  K naší škole patří také zahrada, která odpovídá potřebám dětí. Je zde víceúčelové moderní hřiště a hrací plocha pro mladší děti. K pobytu dětí v přírodě za účelem sportování, vzdělávání i odpočinku je nám k dispozici krásná příroda, která obklopuje celou naší obec.

Součásti organizace :

Základní škola ( 3 třídy, 40 žáků)

Mateřská škola ( 1 třída, 25 dětí) provoz denně 7.00 – 16.00 hod.

Školní družina ( 1 oddělení, 25 žáků) provoz denně 11.40 – 16.00 hod.

Školní jídelna ( 74 strávníků)

Školní klub ( 1 oddělení, 10 žáků)  provoz denně 7.00 – 8.00 hod.

Děkujeme všem, kteří projevují zájem o naší školu.