Úhrada za MŠ

ÚHRADA ZA MATEŘSKOU ŠKOLU NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Školné musíte uhradit nejpozději do 10 pracovních dnů daného měsíce.

Předškoláci jsou od měsíční platby osvobozeni.

Školné na měsíc je 250,- korun českých.

Školné se hradí na účet: 211 008 213/0600.

Jako variabilní symbol napište rodné číslo vašeho dítěte bez lomítka.

Ve zprávě pro příjemce napište jméno vašeho dítěte.

 

 

 

Napsat komentář