zaměstnanci

Seznam zaměstnanců ZŠ a MŠ Ivaň

         tel.: 519427430, e-mail : zsivan@seznam.cz, www.zsivan.cz

 

ředitel školy :  

Mgr. Pavlů  Miloš

učitelé ZŠ :      

Mgr. Subotová Věra

Mgr. Šťastná Alena

Mgr. Jičínská Jana

učitelé MŠ :    

BcA.Bc. Klaková  Martina

Lízalová Lenka

školní družina :

Manková   Milada

školní  asistentka

Manková   Milada

vedoucí ŠJ :     tel.: 724245743

Soukalová  Věra

kuchařka  :

Knötigová   Hedvika

kuchařka+ uklid ZŠ  :

Chromcová  Lenka

úklid MŠ :

Kocmánková Jarmila

školník,topič  :

Celnar    Oldřich