letos se koná bez účasti dětí od 1.4.2020 do 30.4.2020.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti po odkladu školní docházky.

Co s sebou?

  • rodný list dítěte;
  • platný občanský průkaz zákonného zástupce;
  • žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci (dostanete dopředu v MŠ nebo v den zápisu ve škole, lze také stáhnout z www stránek školy: www.zsivan.cz - dokumenty)
  • dotazník pro rodiče : Zápisní lístek
  • jiné formuláře ( např. z PPP k žádosti o odklad školní docházky: www.zsivan.cz - dokumenty)

NA VŠECHNY SE MOC TĚŠÍME A URČITĚ PROBĚHNE JINÁ FORMA SLAVNOSTNÍHO PŘIVÍTÁNÍ DO ŠKOLY !!!