Zveme vás na zápis do 1.třídy, který se koná ve čtvrtek 25.4.2019 od 13:00 hodin ve škole.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2012 do 8. 2013 a děti po odkladu školní docházky.

Co s sebou?

 • rodný list dítěte;
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce;
 • žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci (dostanete dopředu v MŠ nebo v den zápisu ve škole, lze také stáhnout níže)

Dokumenty

 

Zápis do mateřské školy

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA V IVANI ZVE DĚTI A RODIČE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2019/2020

Těšíme se na Vás 9. května 2019 v 16:00 hodin v naší mateřské škole.

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ NAŠÍ MATEŘSKOU ŠKOLU?

 • Malý počet dětí ve třídě – intenzivnější individuální přístup ve vzdělávání.
 • Podpora sociálního cítění – spolupráce, empatie, vstřícnost, ohleduplnost mezi dětmi.
 • Úzká spolupráce mezi rodičem, dítěte a školou – odpolední aktivity tematicky zaměřené.
 • Zapojení se do celoročního projektu Lokomoce – odbourávání špatných pohybových návyků a zautomatizovaní správných pohybových dovedností.
 • Výborná spolupráce se základní školou – jednodušší přechod z MŠ do ZŠ.
 • Podpora růstu kladného vztahu ke kultuře, umění a tradicím – pravidelné návštěvy galerie U Klaků, každý měsíc divadelní představení na různé téma a účast na animačních programech rozvíjející kreativitu, vědomostní přehled a dovednosti jedince.
 • Krásná poloha mateřské školy – využívání přírodních krás okolí ve vzdělávání dětí.
 • Sounáležitost s obyvateli obce – využití poznatků a umu soukromých podnikatelů ve vzdělávání.

Leták zde.