Naši školu poctili návštěvou členové Národní agentury sportu v čele s panem Hniličkou.  Přijeli se podívat jak probíhá naše školková Lokomoce, kde jsme prakticky  ,,pilotní školou,, tohoto projektu. Chtěla bych poděkovat paním učitelkám za skvěle připravené děti a celoroční práci ve cvičení podle Lokomoce a také vám rodičům , za spolupráci.
                                                                                                                   Mgr. Lenka Koubková (ředitelka)