Prosím rodiče, veškeré pomůcky podepsat, přejdeme tak nedorozuměním.