Třídy Tygříci a Lvíčata 2023/2024

Učitelky třídy Tygříci: Lenka Lízalová, Kristýna Celnarová

Učitelky třídy Lvíčata: Bc. Zuzana Bábíčková, Mgr. Vladimíra Pekaříková, DiS.

  

 

Naši mateřskou školu najdete mezi řekami Jihlavou a Svratkou v malebné vesničce s názvem Ivaň. Budova, ve které se zároveň nachází i základní škola, prošla v posledních letech řadou úprav, které přispěly k modernizaci a zkvalitnění vzdělávání. Máme zde dvě třídy MŠ, ve kterých jsou většinou děti rozděleny podle věku, abychom těm starším mohli dopřát dostatečnou a kvalitní přípravu pro základní vzdělávání. V těsné blízkosti budovy se rozléhá dětské hřiště s herními prvky. K dispozici máme také tělocvičnu, kterou využíváme v případě velmi nepříznivého počasí.

Co můžeme nabídnout:

  • MŠ s rodinnou a přátelskou atmosférou
  • Harmonické prostředí, vzájemný respekt a důvěru
  • Snahu v dětech vzbudit zdravou zvídavost a zájem o věci kolem nás
  • Přizpůsobování činností požadavkům dětí – děti jsou na prvním místě
  • Podporování dětských zájmů a talentů
  • Spolupráci se základní školou – snadnější nástup do první třídy
  • Třídy přizpůsobené věku dětí s dostatečným množstvím hraček a didaktických pomůcek
  • Logopedické chvilky jako prevenci narušené komunikační schopnosti