Třídy Broučci a Žabičky 2022/2023

Učitelky třídy Broučci: Lenka Lízalová, Bc. Denisa Rohrerová

Učitelky třídy Žabičky: Bc. Zuzana Bábíčková, Mgr. Vladimíra Pekaříková

  

 

Předškolní vzdělávání dětí v naší MŠ vychází ze ŠVP PV „Od Jihlavy ke Svratce, aneb život mezi vinohrady.“ Třídy Broučci a Žabičky pracují podle vlastního TVP, který je zaměřený na tematické bloky. Činnosti řízené a spontánní jsou vyvážené a ve vzdělávání je respektována individualita každého dítěte. Naše třídy navštěvují převážně děti od 2 do 6 let. V současné době máme ve třídě Žabiček jedno dítě s odloženou školní docházkou.  

Něco málo o nás od nás:

Protože máme nový školní vzdělávací program, tak jsme se rozhodli, že budeme mít i nový název naší školičky. Žijeme mezi vinohrady, řekami a lesy, proto se budeme jmenovat Broučci a Žabičky. Tyto zvířátka si žijí svůj vlastní život v klidu, opečovávané láskou, tak jako my v naší školičce. Pokud se chcete za námi přijít podívat, můžete. Školička nám začíná v 7:00 hodin, kde na nás čeká paní učitelka Lenka, Veronika a Denisa.  Každé pondělí na nás čekají zajímavé činnosti, hry, prolézání, no prostě zábava. Ty co nás zaujmou, vyzkoušíme hned. Většinou nás, ale zaujmou všechny. Nemusíme se však bát, že o nějaký zážitek přijdeme. Máme na to celý týden si tyto činnosti vyzkoušet a znovu se k nim vracet. Každé ráno čeká na děti ranní předškoláček. Jsou to pracovní listy, které si nejstarší děti postupně vypracovávají. V 8 hodin bychom měli už být všichni ve školce.  Společně se pozdravíme a protáhneme a pak se rozdělíme do dvou tříd. Ve třídě Broučci jsou mladší kamarádi a třída Žabiček je zase pro starší kamarády. Než jdeme na svačinku, tak si ještě zpíváme a cvičíme jógu podle speciálních karet. Po svačince jdeme do zelené třídy, kdy si povídáme v kruhu. Procvičujeme líné jazýčky, hrajeme divadlo a zpíváme s kytarou. Zkoušíme různé hry, u kterých se naučíme nové věci nebo posloucháme pohádky. Hodně se u toho nasmějeme. Rádi máme výtvarnou třídu, kde zkoušíme různé techniky, pomocí kterých si vytvoříme spoustu zajímavých věcí. Velká třída nás láká svými hračkami. Školičku máme nazdobenou obrázky inspirované naší vesnicí, kde najdeme vinohrady nebo ovečky. Dokonce se můžeme projet autobusem nebo si zaplavat v řece Jihlavě. Prostě je to místo, kde si společně během dne můžeme hrát. Ve školce máme také svá pravidla, která jsme si sami vymysleli. Někdy je moc těžké pravidla dodržovat, ale společně to vždy zvládneme. Během dne se chodíme proběhnout ven. Nejraději chodíme ke kapličce, na hráz nebo k ořechu. Po dobrém obědě odpočíváme. V 16:30 hodin se zamyká škola a pak rodičům vyprávíme, co jsme všechno během dne dělali.