Třídy Bobulky a Bobule 2019/2020

vedoucí učitelka: BcA.et Bc. Martina Klaková

Bobule: BcA.et Bc. Martina Klaková, asistentky: Lucie Šťastná, Jarmila Kocmánková

Bobulky: Lenka Lízalová, Bc. Zuzana Bábíčková, Mgr. Jana Jičínská

 

bobule

Předškolní vzdělávání dětí v naší MŠ vychází ze ŠVP PV „Od Jihlavy ke Svratce, aneb život mezi vinohrady.“ Třídy Bobulek a  Bobulí pracují podle vlastního TVP, který je zaměřený na tematické bloky. Činnosti řízené a spontánní jsou vyvážené a ve vzdělávání je respektována individualita každého dítěte. Naše třídy navštěvují převážně děti od 2,5 do 6 let. V současné době máme ve třídě Bobule  jedno dítě s odloženou školní docházkou.

 

 

Něco málo o nás od nás:

„Protože žijeme mezi vinohrady a skoro každý z nás má doma vinohrad, tak se naše třídy jmenují, jak jinak, než  BOBULKY A BOBULE. Hrozny, hrozínky, bobulky či bobule mají krásný tvar, tak jako naše zemička, pěkně kulaťoučký. Bobule si žijí svůj vlastní život v klidu, opečovávané láskou, tak jako my v naší školičce. Pokud se chcete za námi přijít podívat, můžete. Školička nám začíná v 7:00 hodin, kde na nás čeká paní učitelka Máta a paní učitelka Lenka.  Každé pondělí jsou pro nás připravené zajímavé činnosti, hry, prolézání, no prostě Bobulí zábava. To co nás zaujme, vyzkoušíme hned. Většinou nás, ale zaujmou všechny. Nemusíme se však bát, že o nějaký zážitek přijdeme. Máme na to celý týden si tyto činnosti vyzkoušet a znovu se k nim vracet. Na naše předškoláky každé ráno čeká BOBULÁČEK. Jsou to pracovní listy, které si nejstarší děti postupně vypracovávají. V 8 hodin bychom měli už být všichni ve školce.  Společně se pozdravíme a protáhneme a pak se rozdělíme do dvou tříd. Ve třídě Bobulek jsou mladší kamarádi a třída Bobulí je zase pro starší kamarády. Tento školní rok chodí do Bobulí jen samí předškoláci, což je super. Než jdeme na svačinku, tak si ještě zpíváme, cvičíme jógu podle speciálních karet. Po svačince jdeme do zelené třídy, kdy si povídáme v kruhu. Procvičujeme líné jazýčky, hrajeme divadlo, zpíváme s kytarou. Zkoušíme různé hry, u kterých se naučíme nové věci nebo posloucháme pohádky. Hodně se u toho nasmějeme. Rádi máme výtvarnou třídu, kde zkoušíme různé techniky, pomocí kterých si vytvoříme spoustu zajímavých věcí. Velká třída nás láká svými hračkami. Letos pro nás paní učitelky vytvořily úplně novou školičku. Krásně nám ji nazdobily obrázky inspirované naší vesnicí. Ve školičce najdeme vinohrady nebo ovečky. Dokonce se můžeme projet autobusem nebo si zaplavat v řece Jihlavě. Prostě je to místo, kde si společně během dne můžeme hrát. Ve školce máme také svá pravidla, která jsme si sami vymysleli. Někdy je moc těžké pravidla dodržovat, ale společně to vždy zvládneme. Během dne se chodíme proběhnout ven. Nejraději chodíme ke kapličce, na hráz nebo k ořechu. Po dobrém obědě odpočíváme. V 16:30 hodin se zamyká škola a pak rodičům vyprávíme, co jsme všechno během dne dělali.“