Jídelníček zde.

Úhrada za stravu:

 • Stravné se platí zálohově převodem na účet školní jídelny
  číslo účtu: 2701225869/2010
  variabilní symbol - dostanete přidělený od vedoucí jídelny
 • VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY:
  Věra Soukalová
  724 245 743
 • Odhlašování a přihlašování obědů, svačinek oznámíte vedoucí jídelny nejpozději 1 den dopředu do 14:00 hodin na mob.: 724 245 743
 • Stanovení výše stravného od 1.9.2017.
 

MŠ s odkladem

ZŠ 1.-4.r.

ZŠ 5.r.

dospělí

přesnídávka

7,-

8,-

9,-

9,-

---

oběd

15,-

16,-

20,-

23,-

30,-

svačinka

6,-

7,-

---

---

---

pitný režim

3,-

3,-

---

---

 

celkem

31,-

34,-

29,-

32,-

30,-