Ceny pro školní stravování jsou stavnoveny v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.

Úhrada za stravu:

 • Stravné se platí zálohově převodem na účet školní jídelny
  číslo účtu: 2701225869/2010
  variabilní symbol - dostanete přidělený od vedoucí jídelny
 • VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY:
  Věra Soukalová
  724 245 743
 • ke stravování je každý strávník přihlášen stravovací přihláškou, kterou dostane první školní den ve třídě nebo od vedoucí stravování i s příslušnými informacemi.
 • Odhlašování a přihlašování obědů, svačinek oznámíte vedoucí jídelny nejpozději 1 den dopředu do 14:00 hodin na mob.: 724 245 743
 • Stanovení výše stravného od 1.3.2023.

 

      třída

přesnídávka

   oběd

     svačina

pitný  režim

celkem

MŠ od 3-6 let

12

24

11

4

51

MŠ od 7-10 let

12

30

11

4

57

ZŠ od 7-10 let

-------------

30

--------------

--------------

30

ŽŠ od 11-14 let

-------------

34

--------------

--------------

34