Projekty

Od školního roku 2018/2019 je naše Mateřská škola zapojena do projektu LOKOMOCE - cesta ke správnému, zdravému a inteligentnímu pohybu.

lokomocepiclokomocepic2


Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

npo

npo