Počet volných míst v MŠ na šk. rok 2023/247

 

Stav:  

Evidenční  

ČÍSLO:  

1. 

Přijat/a 

2. 

Přijat/a 

3.

Přijat/a 

4.  

Přijat/a 

5. 

Přijat/a 

6. 

Přijat/a 

10 

7. 

Přijat/a 

11 

8. 

Přijat/a 

9. 

Přijat/a 

10.  

Přijat/a 

11. 

Přijat/a 

 

V případě, že se uvolní další místo v MŠ Ivaň budu kontaktovat rodiče žáků, kteří nejsou přijati, telefonicky. Pořadí bude stanoveno dle věku žáků. 

V Ivani dne 18. 5. 2023 

Mgr. Lenka Koubková, ředitelka 

 

Pozvánka k zápisu

odkaz na dokumenty zde