Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. 9. 2021.

Podzimní prázdniny budou ve středu 27. 10. a pátek 29. 10. 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí  2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. 1. 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. 2. 2022.

Jarní prázdniny jsou 7. 3. - 13. 3. 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. 4. 2022. Pátek 15. 4. 2022 je tzv. ostatním svátkem. Velikonoční prázdniny končí v pondělí 18. 4. 2022.

 Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. 6. 2022.   

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Dobrý den, vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na zahájení školního roku, které bude 1. 9. 2021 v 8:00 hodin na školním dvoře (tělocvična). Žáci se poté přesunou do tříd. Ukončení bude v 9:00 hodin. Žáci 1. ročníku si s sebou vezmou aktovky. Ostatní nepotřebují nic. Tento den je možné využít ŠD do 13:00 hodin.

                Mgr. Lenka Koubková

                ředitelka ZŠ a MŠ Ivaň

Vážení rodiče, díky sponzorskému daru p. L. Klinky a jeho obětavé práci, máme na škole nově vstup na čipy (po přiložení čipu na čtečku, ta je pod zvonky u vstupu (žlutá podložka), si sami otevřete dveře). Proto, kdo bude mít zájem o čip, může si vyzvednout u třídních učitelek, v MŠ a u mne. Na čip se vybírá vratná záloha 50 Kč, každý čip je registrovaný, v případě ztráty je nezbytně nutné to okamžitě nahlásit, abychom ho zrušily a do školy se nedostala nezvaná osoba. Děkuji za pochopení.   Čip bude fungovat v době provozu školy a školky, mimo se do školy nedostanete.
Plánované jsou 2 čipy na dítě/rodinu. Čipy jsou pro rodiče, prosím nedávejte je dětem. Pojedeme zkušební provoz, budeme ladit, proto pokud budete mít nějaké náměty, klidně se ozvěte, děkuji a s pozdravem,
                                                                                                                     Mgr. Lenka Koubková (ředitelka)

 

Naši školu poctili návštěvou členové Národní agentury sportu v čele s panem Hniličkou.  Přijeli se podívat jak probíhá naše školková Lokomoce, kde jsme prakticky  ,,pilotní školou,, tohoto projektu. Chtěla bych poděkovat paním učitelkám za skvěle připravené děti a celoroční práci ve cvičení podle Lokomoce a také vám rodičům , za spolupráci.
                                                                                                                   Mgr. Lenka Koubková (ředitelka)
 

Prosím rodiče, veškeré pomůcky podepsat, přejdeme tak nedorozuměním.