OZNÁMENÍ:

Ve středu 6. 11. 2019 se všichni pedagogičtí pracovníci školy zapojují do stávky, z tohoto důvodu bude škola uzavřena.

ke stažení zde.

ke stažení zde.

Základní a mateřská škola Ivaň hledá aprobovanou učitelku mateřské školy. 

Nástup 1. 9. 2019, provoz školky od 7:00 do 16:30, bližší informace na telefon. čísle 602 954 944 , dotazy a životopisy zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Seznam pomůcek pro 1. třídu naleznete zde.

ŠVP je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Stále prosazujeme přístup, jehož cíle směřují k dítěti, k jeho rozvoji a učení. Uplatňujeme integrované vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce založenými na prožitkovém učení, umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat reálnější a srozumitelnější pohled na svět a aktivní postoj k němu.

Směřujeme k rozvoji a osvojení klíčových kompetencí.

Dítě chápeme jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána. Vycházíme ze znalosti dětí jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace. Vztah učitelky k dítěti se stává partnerský. V komunikaci převažují projevy náklonnosti a důvěry, umožňujeme dítěti uplatnit jeho mnohostrannou aktivitu a přirozený projev.

Dítě dostává šanci spolurozhodovat, souhlasit i oponovat a vstupovat do dění jako rovnoprávný účastník.

Naší prioritou je individuální, citlivý přístup ke každému dítěti podle jeho potřeb. V průběhu uplynulého období jsme si více „osahali“ práci se vzdělávacím programem Začít spolu, který je velice blízký našemu zaměření a proto jsme se rozhodli využívat jeho metod a prvků ve všech třídách mateřské školy.

Vzdělávací program Začít spolu vychází ze tří základních principů:

 1. Integrované učení hrou v centrech aktivit
  Přináší dítěti možnost rozvíjet svou osobnost na základě svých individuálních možností ve všech sledovaných oblastech specifikovaných v RVP PV s přihlédnutím ke stylu výuky, která nejlépe odpovídá jeho osobním předpokladům. Práce v malých skupinách vede přirozeným způsobem k samostatnému rozhodování dětí, vzájemné kooperaci i k hledání alternací řešení, rozvoji komunikačních dovedností i reálnému sebehodnocení, porozumění světu na základě vlastní zkušenosti.

 2. Individuální přístup k dítěti
  Práce dětí v malých skupinách umožňuje učitelce cílenější pozorování dětí za účelem pedagogické diagnostiky a následně cílené plánování nabídky a činností směřujících k rozvoji potřebných oblastí jednotlivých skupin dětí i jednotlivců. Individualizaci pomáhá i spoluúčast dětí na plánování činností, a to jednak pomocí tzv. myšlenkové mapy nebo přípravou práce v jednotlivých centrech přímo dětmi nebo jejich rodiči.

 3. Úzká spolupráce s rodinou
  Vychází z poznatku, že rodina je pro zdravý vývoj dítěte nezastupitelná. Zároveň jedinečnost každé rodiny, její zkušenosti, kulturní zvyky, mohou obohatit celou skupinu. Pedagogičtí pracovníci mohou naopak předat nebo zprostředkovat odborné poznatky napomáhající zdravému vývoji dítěte. Proto je bezpodmínečně nutné, aby si obě instituce – rodina i škola -navzájem důvěřovaly a v zájmu dítěte spolupracovaly a respektovaly své postoje.

Důležitým znakem programu Začít spolu je uspořádání prostředí třídy do center aktivit, ve kterých děti realizují spontánní hry i řízené činnosti.

Náš školní vzdělávací plán vychází z prostředí, které nás obklopuje, které pozorujeme a poznáváme. Citlivě vnímáme životní prostředí, seznamujeme se s ekologií a jejími programy, učíme se o rozmanitostech světa, přírody, kultury a společenství. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, vytváření pozitivních mravních hodnot a k podpoře pohybového rozvoje.

Vzdělávání v naší mateřské škole je založeno na vlastních činnostech dětí,

na jejich prožitku a dostatku volného pohybu.

Vize našeho Školního vzdělávacího programu:

 • Vytvořit prostředí, ve kterém panuje vzájemná důvěra, dobré mezilidské vztahy a kde se děti i dospělí cítí dobře.

 • Vychovat děti k chápání mravních hodnot, k samostatnosti v rozhodování, k řešení problémů a k rozvoji komunikačních dovedností.

 • Vést je k lásce k přírodě a ochraně životního prostředí

Hlavní záměry:

 • Vést děti k vytváření a posilování vzájemných vztahů k ostatním lidem a k osvojení přirozených komunikačních technik.

 • Posilovat u dětí identitu, sebevědomí, citovou samostatnost.

 • Seznamovat děti s přírodou a přírodními jevy, klást důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na jejím pozorování a poznávání

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA V IVANI ZVE DĚTI A RODIČE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ROK 2019/2020

Těšíme se na Vás 9. května 2019 v 16:00 hodin v naší mateřské škole.

Více..

Zveme vás na zápis do 1.třídy, který se koná ve čtvrtek 25.4.2019 od 13:00 hodin ve škole.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2012 do 8. 2013 a děti po odkladu školní docházky.

ke stažení zde.

VÍTÁNÍ JARA 19. 3. 2019
Hurá už je to tady. Jaro se blíží. Ráno jsme ve školce vyrobili Morenu.
Více zde.

Na zrealizování nápadu p.uč Subotové, potěšit přáním a malým dárkem seniory ve Vranovicích, se podíleli všichni žáci ZŠ a někteří rodiče.
Děkujeme.  Více zde.

Fotografie z nařich návštěv naleznete zde: záříříjenlistopad.

V úterý 23. 10. k nám do školy přijelo planetárium. Více zde.

Středisko volného času v Pohořelicích pro naši školu zajišťuje výuku dopravní výchovy. Tentokrát se konala na konci září pod vedením pana Mgr. Dušana Hausera.
Více zde.

V Ivani začíná období sběru vinné révy a my tradičně jdeme hledat Révovou vílu. Více zde.

Ranní klub je v Ivani každý školní den od 6:45 - 7:45.
Více zde.

to je obora Holedná, kam jsme se vypravili na vycházku dne 2.10. 2018.

Více zde.

Do naší školy můžete posílat/nosit  hliníkové nápojové obaly,  budou zde sbírány a předány rodičům malého Honzíka. Moc děkujeme všem za podporu.

Jako každý rok, tak i letos jsme vyrazili odpoledne s rodiči na malé seznamování. Podívejte se jak jsme se měli.

Tak je to tady, už jsme opravdu velcí školáčci. Po velkých prázdninách půjdeme do školy. Nemyslete si, že to je nějaká sranda, opravdu, my už se příští roku budeme učit číst, psát a
ostatní školní věci. Ale než to přijde, tak se každý den po obědě s paní učitelkou Mátou na to poctivě připravujeme, podívejte se sami.

V pondělí 24.9. se uskuteční Dopravní den v Pohořelicích.
S sebou: sportovní oblečení, sportovní obuv, pláštěnku v případě deště, helmu a pití. Svačinku dostanou ze školy (kdo odebírá).
Odjezd: 8:00, vyučování končí návratem do školy (cca ve 12:30 )

V úterý 2.10. jedeme na oboru Holedná do Brna - vycházka s přednáškou v lese.
S sebou: batůžek s pitím, sportovní oblečení, pevnou obuv a pláštěnku v případě deště. Svačinku dostanou ze školy (kdo odebírá).
Odjezd: 8:00, vyučování končí návratem do školy (cca ve 12:30 )

 

Podívejte se, co vše se změnilo... zde

 

k přečtení zde.

 

Slavnostní zahájení proběhlo v tělocvičně, pozdravil a přivítal nás pan starosta,  přivítali jsme nové prvňáčky a třídy MŠ a ZŠ poznaly své paní učitelky.  Letošním překvapením pro děti i rodiče, byla účast hráčů HC Komety Brno, kteří nás přijeli pozdravit a rozdat dárky i za přítomnosti kamery. Proto se můžete podívat na krátký sestřih z prvního dne, děkujeme všem za příjemný vstup do nového roku, dětem, rodičům i ,,Komeťákům".

https://www.youtube.com/watch?v=1Tb9ebVd7Is

 

Prosím rodiče, veškeré pomůcky podepsat, přejdeme tak nedorozuměním.