Pozvánka zde

Tvorba přání žáků 5.ročníku: zde

Zveme Vás na rozsvěcování vánočního stromu. Více zde.

  1. pololetí od   4. 9. 2023      do       31. 1. 2024
  2. pololetí od   1. 2. 2024      do       28. 6. 2024

PRÁZDNINY

podzimní         čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023

vánoční           sobota 23. 12. 2023 do úterý 2. 1. 2024

pololetní         2. 2. 2024

jarní                5. 2. - 11. 2. 2024

velikonoční     čtvrtek 28. 3. 2024

letní                od 29. 6. 2024 do 1. 9. 2024

Počet volných míst v MŠ na šk. rok 2023/247

 

Stav:  

Evidenční  

ČÍSLO:  

1. 

Přijat/a 

2. 

Přijat/a 

3.

Přijat/a 

4.  

Přijat/a 

5. 

Přijat/a 

6. 

Přijat/a 

10 

7. 

Přijat/a 

11 

8. 

Přijat/a 

9. 

Přijat/a 

10.  

Přijat/a 

11. 

Přijat/a 

 

V případě, že se uvolní další místo v MŠ Ivaň budu kontaktovat rodiče žáků, kteří nejsou přijati, telefonicky. Pořadí bude stanoveno dle věku žáků. 

V Ivani dne 18. 5. 2023 

Mgr. Lenka Koubková, ředitelka 

 

Pozvánka k zápisu

odkaz na dokumenty zde

 

Pozvánka na školní karneval zde

  1. pololetí od   9. 2022      do       31. 1. 2023
  2. pololetí od   2. 2023      do       30. 6. 2023

PRÁZDNINY

podzimní         středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022

vánoční           pátek 23. 12. 2022 do pondělí 2. 1. 2023

pololetní         3. 2. 2023

jarní                13. 3. - 19. 3. 2023

velikonoční     čtvrtek 6. 4. 2023

letní                od 1. 7. 2023

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
                                                                       Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на
                                                                         навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону No 67/2022 Зб.
                                                                                                  («лекс Україна» - освіта)

Dokumenty (документи):

Oznámení

Žádost ZŠ

Žádost o odklad

Žádost MŠ

 

Rozhodnutí o zavření ZŠ a MŠ zde

Ranní školní kub oznamuje: zde

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. 9. 2021.

Podzimní prázdniny budou ve středu 27. 10. a pátek 29. 10. 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí  2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. 1. 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. 2. 2022.

Jarní prázdniny jsou 7. 3. - 13. 3. 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. 4. 2022. Pátek 15. 4. 2022 je tzv. ostatním svátkem. Velikonoční prázdniny končí v pondělí 18. 4. 2022.

 Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. 6. 2022.   

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

Dobrý den, vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na zahájení školního roku, které bude 1. 9. 2021 v 8:00 hodin na školním dvoře (tělocvična). Žáci se poté přesunou do tříd. Ukončení bude v 9:00 hodin. Žáci 1. ročníku si s sebou vezmou aktovky. Ostatní nepotřebují nic. Tento den je možné využít ŠD do 13:00 hodin.

                Mgr. Lenka Koubková

                ředitelka ZŠ a MŠ Ivaň

Vážení rodiče, díky sponzorskému daru p. L. Klinky a jeho obětavé práci, máme na škole nově vstup na čipy (po přiložení čipu na čtečku, ta je pod zvonky u vstupu (žlutá podložka), si sami otevřete dveře). Proto, kdo bude mít zájem o čip, může si vyzvednout u třídních učitelek, v MŠ a u mne. Na čip se vybírá vratná záloha 50 Kč, každý čip je registrovaný, v případě ztráty je nezbytně nutné to okamžitě nahlásit, abychom ho zrušily a do školy se nedostala nezvaná osoba. Děkuji za pochopení.   Čip bude fungovat v době provozu školy a školky, mimo se do školy nedostanete.
Plánované jsou 2 čipy na dítě/rodinu. Čipy jsou pro rodiče, prosím nedávejte je dětem. Pojedeme zkušební provoz, budeme ladit, proto pokud budete mít nějaké náměty, klidně se ozvěte, děkuji a s pozdravem,
                                                                                                                     Mgr. Lenka Koubková (ředitelka)

 

Naši školu poctili návštěvou členové Národní agentury sportu v čele s panem Hniličkou.  Přijeli se podívat jak probíhá naše školková Lokomoce, kde jsme prakticky  ,,pilotní školou,, tohoto projektu. Chtěla bych poděkovat paním učitelkám za skvěle připravené děti a celoroční práci ve cvičení podle Lokomoce a také vám rodičům , za spolupráci.
                                                                                                                   Mgr. Lenka Koubková (ředitelka)